Labais cilvēk, kurš rūpējas par jūru!

Interneta portāls www.ancientlights.eu kopā ar Piekrastes iedzīvotāju kameru aicina Tevi uz jūrmalu augusta pēdējās sestdienas vakarā. Atnāc uz piekrasti vai ostu, lai, aizdedzot seno uguni, varētu piedalīties tradicionālās Senās uguns nakts pasākumos. Atgādināsim sev un citiem, ka jūra ir mums svarīga.
Bez Tevis uz jūrmalu ir uzaicināti vēl tūkstoši cilvēku, lai visi kopā mēs sev atgādinātu, ka esam piejūras valsts un jūra ir daļa no mūsu dzīves. Padomāsim arī par Baltijas jūru, ka tā ir visu tās krastos dzīvojošo tautu jūra un mums visiem kopīgi tā jāsargā.

Pievienojiet savu ugunskuru!

Atnāc uz jūrmalu un padari to par savu vakaru!

Senās uguns naktī ugunskuri tiek aizdegti saulrieta laikā, 20.30 pēc Helsinku laika.

Pasākuma mērķis ir aizdegt tik daudz ugunis, lai ikkatrā vietā būtu redzamas vismaz divas uguntiņas. Ja Tev ir tāda iespēja, aizdedz arī Tu savu sveci, lāpu vai ugunskuru, lai dotu par sevi zīmi citiem. Atnāc pats, paaicini līdzi tuviniekus, draugus, kaimiņus un visu ciemu.

Tici, tā ir varena sajūta, kad redzi piekrastē uzliesmojam vairākus ugunskurus.

Senās uguns nakts kopīgie buramvārdi:
Dedz, Senā uguns, dedz! Dedz par tīrāku Baltijas jūru. Dedz par tās dzīvīgajiem piekrastes ciemiem un salām. Dedz par Baltijas jūras kultūras pagātnes un nākotnes bagātību. Dedz par vēsturisku vienotību un atbildību par Baltijas jūras nākotni!